رویای خیس-ولنتاین

سلام خوش اومدید نظرفراموش نشه نظرنمیدی لایک کن

حال کردی؟

699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699  699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699 699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699 699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699 699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996 699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666 ctrl + f را بزنید بعد شماره ی 9 را بزنید حالا ctrl + enter را بزنید  
/ 8 نظر / 19 بازدید

❤ هرچه ارزوکرد ❤

              ازخداپرسیدند:اگردرسرنوشت ماهمه چیزرا ازقبل نوشته ای                                     ارزوکردن چه سوددارد؟                    خداخندیدوگفت:شایددرسرنوشتت نوشته باشم                                      ❤ هرچه ارزوکرد ❤
/ 19 نظر / 23 بازدید
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
5 پست